Equipment handover form

Tips&Tricks - BIM 360 Field - Document equipment data for commissioning and handover (sv)

Här visas hur du kan använda BIM360 Field som ett hjälpmedel för uppföljning i projektet genom rapporter som hjälper till med analys över aktuellt status i p...
Science & Technology video by Youtube Channel


XS

XL

M